Home » Arts

Arts

DEPARTMENT OF ENGLISH

1. Dr. Joydeep Bhattacharjee (HOD)
2. Mr. Susanta Das 
3. Miss Bijayata Pradhan (Part-Time)
4. Mr. Udai Rai (Part-Time)

DEPARTMENT OF NEPALI

1. Mrs. Tara Lohar (HOD)
2. Mr. G.P. Sharma
3. Mr. Yogesh Khati
4. Mrs. Sarswati Mohora
5. Vacant
6. Mrs. Rajani Sharma (Part-Time)

DEPARTMENT OF BENGALI

1. Mrs. Sarmistha Guha (Dam) (HOD)

DEPARTMENT OF HINDI

1. Mr. Prashanta Sarkar (HOD)

DEPARTMENT OF HISTORY

1. Dr. Shera P. Molommu (HOD)
2. Mr. Rabindra Nath Saha
3. Mr. Manadev Roy
4. Mr. Chanchal Adhikary
5. Mrs. Pranita Pradhan (Part-Time)
6. Ms. Anuja Lama (Part-Time)

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

1. Mrs. N.K.C. Lepcha (HOD)
2. Mrs. Namrata Rai
3. Mr. Kamal Sarkar
4.Mrs. Deepa Rasaily (Part-Time)

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

1. Dr. Upendra Adhikari
2. Ms. Karma Y. Lhamu
3. Vacant
4. Vacant
5. Mrs. Jelina Pradhan (Part-Time)

DEPARTMENT OF ECONOMICS

1. Mrs. Srijana Rai (HOD)
2. Vacant
3. Mr. Sewan Mothay (Part-Time)

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

1. Miss Sudarshana Pradhan (Part-Time)